Lá Thư Gửi Thầy Bố

“Bố quay về Việt Nam để viết nên câu truyện của cuộc đời của mình. Bố cần theo đuổi ước mơ của bố, giờ bố không còn nhiều thời gian nữa. Con vẫn còn trẻ, nên con cũng hãy tìm cách để viết nên câu truyện của đời con.”

Lá thư này được viết cho người thầy lớn nhất của tôi nhân dịp 20/11. Đồng thời, lá thư nhận Giải Đặc Biệt cuộc thi viết thư Nhớ Nguồn của Đại Học VinUni.