Cẩm Nang Xin Lỗi

Điều gì tạo nên một lời xin lỗi hiệu quả, và điều gì khiến lời xin lỗi của bạn dở tệ? Tại sao bạn xin lỗi rồi nhưng đối phương vẫn giận bạn?

Bài viết này dành cho những người không giỏi xin lỗi (thật ra mình viết bài này vì mình giận người yêu mình). Chúng mình sẽ khám phá những yếu tố tạo nên lời xin lỗi hiệu quả và có luôn bài tập, ví dụ minh họa cụ thể cho các bạn sớm được tha lỗi.