Cẩm Nang Xin Lỗi

Điều gì tạo nên một lời xin lỗi hiệu quả, và điều gì khiến lời xin lỗi của bạn dở tệ? Tại sao bạn xin lỗi rồi nhưng đối phương vẫn giận bạn?

Bài viết này dành cho những người không giỏi xin lỗi (thật ra mình viết bài này vì mình giận người yêu mình). Chúng mình sẽ khám phá những yếu tố tạo nên lời xin lỗi hiệu quả và có luôn bài tập, ví dụ minh họa cụ thể cho các bạn sớm được tha lỗi.

I took a Harvard course on dealing with pandemics. Here’s what I learned about the Corona Virus.

Author’s Note: This is a repost of an article on my old blog that I wrote in March 2020. A couple of weeks ago, I enrolled in an online course named “Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic” from Harvard University in hope of gaining a more educated standpoint on how to deal with the currentContinue reading “I took a Harvard course on dealing with pandemics. Here’s what I learned about the Corona Virus.”

Dreamlog 1: Người Đàn Bà Uống Cả Đại Dương.

Photo: Victoria Siemer Tôi có cảm giác con người có khả năng đứng trên ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo, giữa sự tỉnh táo và mê hoặc, giữa sự rõ nét và mông lung. Cảm giác ấy đến với chúng ta vào hai thời điểm: một là khi ta đang phê, haiContinue reading “Dreamlog 1: Người Đàn Bà Uống Cả Đại Dương.”

Why I moved to WordPress

Hello there! Perhaps it might strike you as a surprise why I’m on WordPress. Wasn’t my blog just on Tumblr a while back? Or maybe a better question would be, why was I even blogging on Tumblr to begin with? This isn’t 2015 – nobody uses Tumblr! To that I might argue: Well, actually, plentyContinue reading “Why I moved to WordPress”

January 2020 Reading Updates

Since we’ve just reached the end of the first month of 2020, I thought I’d take some time to share with you all what I’ve been reading and also write a short review about each book (else I’ll completely forget what I read by the end of the year…) The books are listed in theContinue reading “January 2020 Reading Updates”